disi

High Lulani

(DS)

/ˈdis.ɨ/

stem personal pronoun
third person animate genitive; 3ani;gen; his; her
Derived Terms

disiqa hers

See Also
1st person 2nd person 3rd person
topic
3rd person
animate
3rd person
inanimate
intranstitive (abs / nom) ’usu filli (su’a) mihu pa
transitive (erg / acc) suma fu (su’a) quhu ’iffa
ablative puttu sacu raja kassi kalu
dative pixi ba’u datu jusi ku
genitive pagu ba su’a disi qa