pagu

High Lulani

(p<)

/ˈpag.ʉ/

stem personal pronoun
first person genitive; my; mine; 1gen
Derived Terms

paguqa (p<q) mine

See Also
1st person 2nd person 3rd person
topic
3rd person
animate
3rd person
inanimate
intranstitive (abs / nom) ’usu filli (su’a) mihu pa
transitive (erg / acc) suma fu (su’a) quhu ’iffa
ablative puttu sacu raja kassi kalu
dative pixi ba’u datu jusi ku
genitive pagu ba su’a disi qa