puttu

High Lulani

(o;e)

/ˈpʰut.tʉ/

stem personal pronoun
first person ablative; because of me; from me; 1abl
See Also
1st person 2nd person 3rd person
topic
3rd person
animate
3rd person
inanimate
intranstitive (abs / nom) ’usu filli (su’a) mihu pa
transitive (erg / acc) suma fu (su’a) quhu ’iffa
ablative puttu sacu raja kassi kalu
dative pixi ba’u datu jusi ku
genitive pagu ba su’a disi qa