raja

High Lulani

(rj)

/ˈɾaɟ.ə/

stem personal pronoun
from her; from him; 3top;abl
See Also
1st person 2nd person 3rd person
topic
3rd person
animate
3rd person
inanimate
intranstitive (abs / nom) ’usu filli (su’a) mihu pa
transitive (erg / acc) suma fu (su’a) quhu ’iffa
ablative puttu sacu raja kassi kalu
dative pixi ba’u datu jusi ku
genitive pagu ba su’a disi qa